För komma igång med Network marknadsföring behöver behöver du bli värvad. Det beror på att du behöver en coach/mentor som hjälper dig hur du kommer igång. Det krävs nämligen kunskap och företagen vill inte låta vem som helt jobba för dom. Du kommer behöva klara en viss nivå för provision!

Kontakta mig på:

info@beautybyjen.se